Posvećenje Gospodinu Isusu Kristu

Podijeli na Facebook


Nepoznat autor

Gospodine, Bože, Stvoritelju neba i zemlje – Ljubljeni Oče danas donosim odluku da posvećujem sebe Tebi kao živu žrtvu, evo mojih ruku – posvećujem ih Tebi – neka nikada ne dodirnu ono što ti ne bi htio da dodirnu, niti da urade nešto što je protiv Tvoje slave.

Evo mojih nogu – posvećujem ih Tebi da nikada ne idu tamo gdje ti ne bi bio. Neka moje noge idu uvijek tvojom stazom spoznaje, istine, pravednosti, ljubavi…

Evo, Gospodine, mojih očiju – posvećujem ih Tebi – neka nikada ne gledaju nešto što bi žalostilo Tvoga Svetog Duha.  Isuse ti gledaj ne moje oči, one su tvoje – neka uvijek tvoja svjetlost bude u njima i neka ljudi kroz njih prepoznaju tvoj pogled. A svi tvoji neprijatelji neka se od tvog pogleda preplaše o pobjegnu u nepovrat.

Evo, Gospodine, mojih ušiju – posvećujem ih Tebi – neka nikada ne slušaju nešto što bi žalostilo Tvojeg Svetog Duha. Neka moje uši nikada ne slušaju što obeščašćuje Tvoje ime.  Neka moje uši budu uvijek otvorene čuti tvoj glas, tvoju objavu, tvoju riječ znanja, riječ mudrosti, tvoje vodstvo.

Evo, Gospodine , mojih usta i svih govornih organa – posvećujem ih Tebi – neka se moja usta nikada ne otvore da kažu nešto što ne bi bilo po tvojoj volji. Neka ti svaka moja riječ bude mila. Neka moja usta proslavljaju  tvoje sveto Ime. Isuse, Duše Gospodnji ti govori na moja usta tako da na svakoj riječi bude tvoje predrago cijeno pomazanje.  Od mojih usta britak mač načini, daj mi jezik vješt. Neka svaka moja riječ poput dvosjeklog mača prodre u najdublje mjesto ljudskih srdaca ljudi koji me slušaju. Na usta mi postavi stražare da protiv tebe Bože nikad ne sagriješim.

Evo, Gospodine, mojeg uma – mojih misli – posvećujem tebi – neka moj um nikada ne zapamti ni misao ni predodžbu koja bi zamagljivala osjećaj tvoje prisutnosti, neka ti omilje moje misli, neka moje misli uvijek budu Kristove. Zarobljujem svoj um i svaku pojedinu misao na pokornost Tvom Svetom Duhu. Svaka pomisao koja mi u životu bude došla, a da nije od tebe ja ti je predajem i ne želim je imati niti razmišljati o njoj. Moj um neka bude posvećen, prosvijetljen, zdrav, obnovljen, Kristov sa svim Božjim nadnaravnim kvalitetama. Amen.

Evo, Gospodine, mojeg srca – posvećujem ga tebi – neka moje srce ne poznaje ni ljubav ni osjećaje koji nisu od Tebe i neka ti omilje namisli i želje mojega srca. Moje srce neka bude do sve punine ispunjeno Tobom, Tvojim Svetim Duhom, Tvojom Riječju, Tvojom LJUBAVLJU!

EVO GOSPODINE MOG DUHA, DUŠE, TIJELA i sve što imam, što mogu, što znam, sve materijalno, sve financije, sve vrijeme, SVE – POSVEĆUJEM TEBI!  

A M E N!Ostale aktualnosti: